Gdynia 2015-03-17 09:02
ORP Pułaski świętuje 15. rocznicę podniesienia polskiej bandery

W niedzielę, 15 marca, dwa okręty wchodzące w skład dywizjonu Okrętów Bojowych obchodzą swój kolejny jubileusz. ORP Pułaski i ORP Kaszub świętują odpowiednio 15. oraz 28. rocznicę podniesienia polskiej bandery.

Gdynia 2015-01-08 14:02
Inauguracja roku szkoleniowego

W środę, 7 stycznia, 3. Flotylla Okrętów rozpoczęła nowy rok szkoleniowy. Po raz pierwszy w historii inauguracja nie odbyła się na terenie portu wojennego w Gdyni. Na miejsce zbiórki wybrano nowosformowaną jednostkę Marynarki Wojennej – Morską Jednostkę Rakietową w Siemirowicach.

Gdynia 2014-09-20 08:43
Zmiana dowódcy ORP „Gen. K. Pułaski”

W czwartek, 18 września, w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się podwójna uroczystość. O godzinie 10:30 nastąpiło przekazania dowodzenia fregatą rakietową ORP „Gen. K. Pułaski”. Nowym dowódcą jednostki został kmdr por. Paweł Werner. O godzinie 11:00 natomiast, zdający dowodzenie okrętem kmdr por. Piotr Nieć objął stanowisko szefa Sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych.

Gdynia 2011-06-01 08:07
Komunikat MON dot. systemu emerytur mundurowych

Po raz kolejny informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje i nie przygotowuje żadnych zmian dotychczasowych zasad naliczania wysokości należności przysługujących żołnierzom w związku z zakończeniem służby wojskowej oraz odpraw mieszkaniowych.

Gdynia 2011-05-31 15:00
Zasady naliczania wysokości odprawy mieszkaniowej nie ulegną zmianie

Nie planuje się obecnie zmiany istniejącego stanu prawnego ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zmiany sposobu wyliczania wysokości odprawy mieszkaniowej.